Ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/τριών Α’ και Β΄ Λυκείου στη Νάντη.

Σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/μαθητριών της Α’ και Β΄ Λυκείου στη Νάντη, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής μετακίνησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού κατόπιν πρόσκλησής του, από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι το Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022, στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel  και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης αεροπορικώς από το Ηράκλειο στη Νάντη,  διαμονή στο ξενοδοχείο  4* ΝΟVOTEL NANTES CENTRE GARE στη Νάντη και επιστροφή αεροπορικώς στο Ηράκλειο, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο (2) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

1. VAI TRAVEL,  

2. LANDMARKS TRAVEL,  

οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Η οριστική ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης με το παραπάνω τουριστικό γραφείο θα γίνει μόνο αν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός  συμμετοχών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές και την ανάθεση.