Αρχείο ημέρας 19 Ιανουαρίου 2023

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (99) ενενήντα εννέα  μαθητών/τριών  και (5) πέντε συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Πέμπτη 02/02/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο Travelink.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία  (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. TerraSantatravel  (220 ΕΥΡΩ)
  2. 365Tours (249 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (200 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές και την ανάθεση.

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο  μετακίνηση (70) εβδομήντα  μαθητών/τριών  και (4) τεσσάρων συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Τετάρτη 01/02/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο Travelink.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο  (2)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. TerraSantatravel  (220 ΕΥΡΩ)
  2. Travelink (200 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές και την ανάθεση.