Αρχείο ημέρας 13 Ιουνίου 2022

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

Πατήστε εδώ για να δείτε που θα γίνει η εξέταση των τελειόφοιτων και απόφοιτων μαθητών ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και των απόφοιτων άλλου τύπου Λυκείου που εξετάζονται ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022.