«Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα ζώντας εναλλακτικά»

Κατά το τρέχον διδακτικό έτος, 2022-2023, λειτούργησε στο σχολείο μας ο
εκπαιδευτικός όμιλος για το περιβάλλον με τίτλο «Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα ζώντας εναλλακτικά». Σκοπός του ομίλου είναι η δημιουργία και η υιοθέτηση στάσεων ζωής για την προστασία του πλανήτη Γη. Επτά μαθήτριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον όμιλο. Με το διάλογο, τις πρωτότυπες ιδέες τους, τις οικολογικές ανησυχίες τους δημιούργησαν μια καινοτόμα εικονική μαθητική επιχείρηση με την επωνυμία Ecoland.
Οι μαθήτριες με συνέπεια και υπευθυνότητα συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις
συναντήσεις του ομίλου. Η ομάδα δημιούργησε μια καινοτόμα μονάδα εστίασης που
απευθύνεται στις ευαίσθητες διατροφικά ομάδες με επιλογές gluten free, dairy free, vegan. Η μαθητική εικονική επιχείρηση Ecoland εφαρμόζει τις πρακτικές και τη φιλοσοφία της zero waste στο χώρο της εστίασης. Η μη παραγωγή απορριμμάτων είναι ένας στόχος ηθικός, οικονομικός και αποτελεσματικός. Η εφαρμογή του Zero Waste (μη παραγωγή απορριμμάτων) θα εξαλείψει όλα τα απορρίμματα στο έδαφος, το νερό και τον αέρα που αποτελούν απειλή για την υγεία (ευημερία) του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών.
Μαθήτρια του ομίλου δημιούργησε ενημερωτικό φυλλάδιο προτάσσοντας πρακτικές
για αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών ώστε μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες να μιμηθούν τους βιώσιμους φυσικούς κύκλους, όπου όλα τα υλικά που απορρίπτονται είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνονται πόροι για κάποιον άλλο (αειφορία).
Στόχος του ομίλου είναι η συνέχιση της λειτουργίας του ώστε οι μαθητές να μυηθούν
σε στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον με το μικρότερο οικολογικό
αποτύπωμα.
Μέλη του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού ομίλου: Βερτούδου Κυριακή, Εργαζάκη
Ειρήνη, Καράλη Αθανασία, Κουρούπη Ελένη, Τρούλη Ευαγγελία, Στειακάκη Αγγελήνη και Σταυρακάκη Θάλεια.
Υπεύθυνη φυλλαδίου: Αθανασία Καράλη 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Θεοδωρομανωλάκη Μαρία

Πατήστε εδώ για να δείτε με τι ασχοληθήκαμε.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το logo της μαθητικής μας εικονικής επιχείρησης.