Ανάθεση της μετακίνησης για διδακτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο ενυδρείο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (25) εικοσιπέντε μαθητών/τριών και (2) δύο συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 09:00 στο ενυδρείο Κρήτης στις Γούρνες και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Πέμπτη 23/03/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο 365Tours.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία  (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Comfort Travel Service  (125 ΕΥΡΩ)
  2. 365Tours (115 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (120  ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.