Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο  μετακίνηση (115) εκατό δέκα πέντε  μαθητών/τριών  και (6) έξι συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 09:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Πέμπτη 19/01/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο Travelink.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο  (2)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Travelink (255 ΕΥΡΩ)
  2. 365 Tours (258 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.