4ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλο Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2022)

Σας γνωρίζουμε την έγκριση διεξαγωγής του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ
2022) από το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να πληροφορηθούν για το συνέδριο μπορούν να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Προσομοίωσης (νέος σύνδεσμος 13-05-2022) https://www.mskmun.com/ και στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.1midschoolkifisia.gr/ όπου είναι αναρτημένα η πλήρης προκήρυξη, οι οδηγίες για την προετοιμασία και τη λειτουργία των επιτροπών, όπως επίσης και το ακριβές πρόγραμμα των εργασιών της Συνόδου, ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2108015590, καθώς και στο email: mail@1gym-kifis.att.sch.gr .

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.