Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Βιώσιμη τροφή-Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!»

Σας γνωρίζουμε για την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη τροφή-Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η
ΑΡΧΗ!» που διοργανώνεται από το φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και Στ’ δημοτικού, και όλων των τάξεων γυμνασίου και κάθε τύπου λυκείου, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Φορέα «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr ή να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@horizontes4all.org.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.