Ενημέρωση μαθητών /τριών Γ’ τάξης ΓΕΛ για το Παράλληλο Μηχανογραφικό και τα Δ.Ι.Ε.Κ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 10/5/22 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών /τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. με θέμα: το Παράλληλο Μηχανογραφικό, οι Ειδικότητες και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που λειτουργούν στην περιοχή μας. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., μέσω των ατομικών τους λογαριασμών webex, να συνδεθούν στο λογαριασμό της Υπεύθυνης Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κας Κων/νας Μπατάλα στο σύνδεσμο: https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=m1315466b722e6e5ec0d82dca5676eaa7

Η σειρά των παρουσιάσεων είναι η εξής: 

Υπεύθυνη Συ.Ε.Π. στη Δ.Δ.Ε. ώρα 18.30

1ο ΔΙ.Ε.Κ. ώρα 18.40

2Ο ΔΙ.Ε.Κ. ώρα 18.50

Ι.Ε.Κ. Υπ. Τουρισμού ώρα 19.00

ΔΙ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ ώρα 19.10

ΔΙ.Ε.Κ. Βενιζελείου Νοσοκομείου ώρα 19.20

Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ώρα 19.30

ΔΙ.Ε.Κ. Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης ώρα 19.40 

Την ενημέρωση μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς των παιδιών της Γ’ τάξης όπως και οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης ΓΕΛ. και ΕΠΑ.Λ.