Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της εγκυκλίου για την Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο.