Εκλογές για την ανάδειξη 15/μελούς μαθητικού συμβουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 κατά τις τρεις (3)  τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος συγκλήθηκε διαδικτυακά η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: « Εκλογές για την ανάδειξη 15/μελούς  μαθητικού συμβουλίου». 

Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συγχαίρει τους μαθητές, υποψήφιους και μη καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την υποδειγματική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και εύχεται στα μέλη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου εμπνευσμένη και δημιουργική θητεία.