Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «6α YouSmile Awards»

Σας ενημερώνουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πιο συγκεκριμένα
το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο «YouSmile» γνωστοποιεί την
προκήρυξη του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «6α YouSmile Awards» και θέμα «Πράξεις και πρωτοβουλίες μαθητών (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και ενέπνευσαν άλλα παιδιά ή ενήλικες».
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Συμμετοχών: 30 Απριλίου 2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.