Αποτελέσματα Γ’ τάξης Λυκείου

Τα αποτελέσματα των απολυτήριων εξετάσεων της Γ’ Λυκείου θα εκδοθούν την Πέμπτη 14/06/2018. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους της ετήσιας επίδοσης τους την ίδια ημέρα μετά τις 13:30, καθώς και τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο μας με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.