Αρχείο κατηγορίας 2017-2018

Απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018

Καθορίστηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. το χρονικό διάστημα διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της πρώτης εξεταστικής περιόδου:

α. για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και

β. για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εξαιρουμένων των ημερών διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων από 8 Ιουνίου 2018 έως και 19 Ιουνίου 2018 και τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

Πανελλαδικές: Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 10 Μαΐου 2018. Για να κατεβάσετε τη σχετική προκήρυξη και την αίτηση – δήλωση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να παραδώσει στη γραμματεία του σχολείου

ένα ζωγραφικό του έργου με θέμα:

1.Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΕΜΠΝEΕΙ ή

2.ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ  ή

3.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ

Σημείωση:

1.Οι διαστάσεις της ζωγραφικής επιφάνειας, είναι αυτές που επιθυμεί ο συμμετέχων, με την προϋπόθεση ότι καμία πλευρά δεν θα είναι μικρότερη από 40 εκ.(διαστάσεις  Α3).

2.Στην πίσω πλευρά του έργου να αναγράφονται : ονοματεπώνυμο ,τάξη ,τμήμα.

3.Τα έργα πρέπει να κατατεθούν έως την Τετάρτη  09/5/2018.

4.Τα έργα θα αξιολογηθούν από τον σύλλογο καθηγητών και το δεκαπενταμελές .Όσα προκριθούν θα αποτυπωθούν  σε  τοίχους στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ερωτηματολόγιο για την πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία

Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων- Αυτεπιστασίας – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου διεξάγει έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου για τη διερεύνηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των μετακινήσεων των μαθητών από και προς το σχολείο, και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος των σχολείων στα συγκροτήματα του Άη Γιάννη που γειτνιάζουν με τις οδούς Ερμή, Γερουλάνου και Ξηρουδάκη.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAvomxXLbEjvo7FzbUPuYpYj7AXiec-jftctfqL-oclhF-OA/viewform