Ανάθεση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ Λυκείου

Ανακοινώνεται ότι, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ Λυκείου του σχολείου μας σε Αθήνα – Βόλο στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel. Η ανάθεση και οι προσφορές δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.