Απόφαση αναπλήρωσης απολεσθεισών διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης η απόφαση για την αναπλήρωση των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας και την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης σύμφωνα με τους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που μπορείτε να δείτε εδώ.