Δελτία υποψηφίων πανελ-λαδικών εξετάσεων 2024

Την Παρασκευή 24-05-2024 θα δοθούν τα δελτία υποψηφίων στους μαθητές και στους αποφοίτους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από τις 10:00 για να παραλάβουν τα δελτία τους.