Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24.