Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ ακ. ετ. 2023-24

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους, 2023-24 με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου θα διεξαχθούν από την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου