Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εξέδωσε Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο(επαναποστολή στο ορθό) με τις οδηγίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων.