Πανελλήνιος Ποιητικός Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα»

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Πανελλήνιου Ποιητικού Μαθητικού Διαγωνισμού λυρικών ποιημάτων εμπνευσμένων από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα», ο δήμος Καλαβρύτωνο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός «πνευματικού βιότοπου», όπου θα ανιχνεύεται η ποιητική έφεση των νέων, θα καλλιεργείται η πολιτεία της ευαισθησίας και του κοινωνικού λυρισμού, θα αναπτύσσεται ο στοχασμός και η μάθηση, θα διαπλάθεται ο πνευματικός άνθρωπος, αξίες που οραματίστηκε ο ποιητής Γιάννης Κουτσοχέρας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.