9η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο «Conseil des Jeunes Citoyens», για το σχ. έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή της 9ης Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο « Conseil des Jeunes
Citoyens», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α’,Β’,Γ’ τάξεων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Α’ και Β’ Λυκείου των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Μουσικών/Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών σχολείων της Ελλάδας, που έχουν γνώσεις γαλλικής
γλώσσας, επιπέδου Α2-Β2.

Η μαθητική συνάντηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 από τις 9:00 μέχρι τις 16:30.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του φορέα: www.delasalle.gr, καθώς και να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Μαριβίδου Κωνσταντίνα στο email: nmarividou@delasalle.gr και στα τηλέφωνα: 2310673252 και 2310673191

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

.