Μαθητικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας στα γαλλικά για μαθητές/- τριες Δ.Ε. όλης της χώρας – σχ. Έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας στα γαλλικά «Dictée Lavalloise»-«Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ» από το Γενικό Λύκειο Πολυγύρου που
απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ.Ε. όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σκοπός του εν λόγω Διαγωνισμού είναι να ενισχυθεί η γαλλοφωνία και να δοθούν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/-τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα και να συμμετέχουν σε μια διακρατική και πολυπολιτισμική διοργάνωση. Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γ ́ τάξης Γυμνασίων και Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεων Γενικών Λυκείων όλης της χώρας που έχουν γνώσεις γαλλικής γλώσσας επιπέδου μεγαλύτερου ή ίσου του Β1. Τον διαγωνισμό διοργανώνει το ΓΕΛ Πολυγύρου υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Επιτροπής Αδελφοποίησης Laval-Hellas.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος (προτεινόμενη ημερομηνία Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021).

Πατήστε εδώ για να δείτε την έγκριση διεξαγωγής.