Μαθητικός Διαγωνισμός «Επαναστατικός Αγώνας και Τοπική Ιστορία. 21 ελληνικοί τόποι αφηγούνται τη συμμετοχή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας»

Σας ενημερώνουμε για το μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο
«Επαναστατικός Αγώνας και Τοπική Ιστορία: 21 ελληνικοί τόποι αφηγούνται τη συμμετοχή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας».
Ο διαγωνισμός αυτός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., σκοπό έχει τη δραστηριοποίηση των μαθητών της χώρας μας μέσω πρωτότυπων εργασιών που θα προβάλουν τη συμμετοχή (στρατιωτική, πολιτική, πολιτιστική) του τόπου τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Οι σχολικές μονάδες θα καταθέσουν δήλωση της συμμετοχής κάθε μαθητικής ομάδας, με την αναφορά του τίτλου και τη μορφή της εργασίας τους στις οικείες Διευθύνσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.