Πρόσκληση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για τη συμμετοχή νέων σε Διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα “Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the Black Sea”

Σας ενημερώνουμε ότι η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (Permanent International Secretariat/PERMIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (International Center for Black Sea Studies/ICBSS), διοργανώνουν περιφερειακό Διαγωνισμό δοκιμίου για νέους, με θέμα “Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the
Black Sea”.
Ο Διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Pilot innovative solutions for fighting marine litter in the Black Sea” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών από τα κράτη-μέλη του ως άνω Οργανισμού, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, και η προθεσμία συμμετοχής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Βραβεία:
1ο Βραβείο: 1.000 Ευρώ
2ο Βραβείο: 500 Ευρώ
3ο Βραβείο: 300 Ευρώ
4ο – 10ο Βραβείο: Βεβαίωση συμμετοχής.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση.