Υλοποίηση εργαστηρίων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου, προτίθεται να υλοποιήσει εργαστήρια Workshops Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού για αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
υποψήφιους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την διευκόλυνση συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, από 1 έως 20 Ιουλίου 2021 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 9.00-11.00 και 11.00-13.00.
Οι συμβουλευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΠΥΞΙΔΑ» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος).
Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα τηλέφωνα: 2810 333783, 2810 333772 & 2810 215020 κατά τις ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, και ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 10 άτομα και θα έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και απολύμανσης.