Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ)

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ).

Πατήστε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.