Προτάσεις του ΚΕΣΥ Ηρακλείου για εξ’ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών

Το ΚΕΣΥ έχει δημιουργήσει φόρμα, στην οποία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι οικογένειες που επιθυμούν να υποστηριχθούν στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών αναγκών μαθητή από ψυχολόγο ή και κοινωνικό λειτουργό. Η παραπάνω φόρμα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Ηρακλείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του ΚΕΣΥ.