Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις

Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε εδώ τις κυριότερες τροποποιήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε αυτό.