Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (27) είκοσι επτά μαθητών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.