Αίτηση αλλαγής ομάδας προσανατολισμού ή/και μαθήματος επιλογής

Ενημερώνουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου μας ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για αλλαγή μαθήματος επιλογής ή/και ομάδας προσανατολισμού μέχρι και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018. Η αίτηση θα ικανοποιηθεί μόνο αν υπάρχει θέση στα τμήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.