Βεβαίωση συμμετοχής

Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις συμμετοχής τους.