Έλεγχοι επίδοσης Β’ Τετραμήνου

Την Παρασκευή 25/05/2018 από 12:00 έως 14:00, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσης Β’ τετραμήνου.