Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης Στρατιωτικών σχολών

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης Στρατιωτικών σχολών και την ορθή επανάληψη της προκήρυξης  ΓΕΕΘΑ  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.