Ευχαριστήριο

Η Διεύθυνση, ο σύλλογος διδασκόντων και οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης του σχολείου μας ευχαριστούν τους συναδέλφους,  κ. Κολπετίνου Ελένη και  κ. Δηλάρη Κώστα που δώρισαν στη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας το ποσό, που συγκέντρωσε ο σύλλογος διδασκόντων εις μνήμην των γονιών τους.