4η ημέρα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων

Καλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας να ενημερωθούν για την πρόοδο τους από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, την Πέμπτη 03/05/2018 και τις ώρες 12:00 έως 14:00.