Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη (σχ. έτος 2017- 2018) για τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την οποία καθορίζεται η εξεταστε?α  υ?λη  για το ε?τος 2018 για τα μαθη?ματα που εξετα?ζονται Πανελλαδικα? για την εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση αποφοι?των Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου.

Για περισσότερες πληροφορίες?ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.