Βάσεις 2016, σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις βάσεις των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2016, …click here

Προσέξτε ότι οι βάσεις είναι διαφορετικές για τους υποψηφίους παλαιού και νέου εξεταστικού συστήματος.