Όλα τα άρθρα του/της 8lykirak

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας»

Σας ενημερώνουμε ότι για την Προκήρυξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-22.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός αποτελείται από τρεις προκριματικούς γύρους κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο 2022, καθώς και έναν τελικό γύρο τον Απρίλιο 2022, οι οποίοι θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο

Πρόσκληση-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

Σας ενημερώνουμε ότι οι άρρενες μαθητές που γεννήθηκαν το 2004 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (για τους διαμένοντες στο Εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τα
εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊου COVID-19 , είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr από το Μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής με χρήση κωδικών taxisnet).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ρητορικής Τέχνης – Pierce

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ρητορικής Τέχνης – Pierce που διοργανώνονται από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 έως και Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων όλης της χώρας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ, Έτους 2022 (μαθητές ή απόφοιτοι).

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2022, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής. Το υπόδειγμα της Α-Δ είναι ένα και κοινό για όλους τους υποψηφίους/ες.

-Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους υποψηφίους/ες στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης θα διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους από το σχολείο μας.

-Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο.

-Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Στην ίδια προθεσμία 1-12-2021 ως και 13-12-2021 οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση- Δήλωση και εδώ για τις οδηγίες .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση- Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα και εδώ τον κατάλογο των μουσικών οργάνων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα- Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αποτελεί έναν
μοναδικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές τις φυσικές επιστήμες, τον προγραμματισμό και τους αυτοματισμούς, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.