Όλα τα άρθρα του/της 8lykirak

Χαρακτηρισμός και τρόπος εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροποποιητική απόφαση για τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων, τους κλάδους των μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αρχική Υ.Α. και την τροποποιητική της.

 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (106428/Δ2/2-7-2019 (ΦΕΚ 2875Β/5-7-2019))  η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τροποποίησης (124893/Δ2/02-08-2019) της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση.

Λειτουργία του σχολείου το καλοκαίρι

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από 09:00 έως 12:00 στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 01/07 έως Πέμπτη 04/07, Τρίτη 09/07, Πέμπτη 11/07, Δευτέρα 15/07, Τετάρτη 17/07, Πέμπτη 18/07, Πέμπτη 25/07, Πέμπτη 01/08, Πέμπτη 08/08, Παρασκευή 16/08, Πέμπτη 22/08 και Πέμπτη 29/08.

Καλό καλοκαίρι

Ανάρτηση βαθμών Πανελλαδικών εξετάσεων στα Λύκεια

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 28/06/2019 θα αποσταλούν στα Γενικά Λύκεια για να αναρτηθούν τα βαθμολογικά αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών

Από την Τετάρτη 26/06/2019  και τις ώρες 09:00 έως 13:00, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν οριστεί να φοιτήσουν στο σχολείο μας στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη κατά το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019), απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση(παρέχεται από το σχολείο) του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:      α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019) αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του αρ. 9 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019) περί Διπλής Φοίτησης. δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (αφορά μόνο τους/τις μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στηΑ’ Λυκείου)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους και την Υ.Α.