Παραλαβή Δελτίου Εξεταζομένου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Παρακαλούμε τους υποψήφιους (τελειόφοιτους και απόφοιτους) που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 στο σχολείο μας να προσέλθουν την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 13:00 για να ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων και να παραλάβουν το  Δελτίο Εξεταζομένου.