11ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»

Σας γνωστοποιούμε ότι ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2021-2022 τον 11ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος
β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2022 και η
καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.