Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το υπουργείο παιδείας η εγκύκλιος με τις οδηγίες ενόψει της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-23,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.