Η εξεταστέα ύλη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 2023 της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  εξεταστέα  ύλη  για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική απόφαση.

Για τα μαθήματα που ΔΕΝ εξετάζονται γραπτά στη Β’ Λυκείου, η εξεταστέα ύλη καθορίστηκε από τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν τα αντίστοιχα μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα αυτά.