Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, απέστειλε ενημερωτικό φυλλάδιο και οπτικοακουστικό υλικό (link):

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s

Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.