Έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγής Α’ & Β’ Λυκείου

Η έκδοση των αποτελεσμάτων προαγωγής για την Α’ και Β’ τάξη θα γίνει τη Δευτέρα 20/06/2022 στις 11:00.

Αμέσως μετά θα γίνει η ηλεκτρονική τους αποστολή.

Τους εκτυπωμένους ελέγχους επίδοσης μπορείτε να τους παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του σχολείου μας, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όλες τις εργάσιμες ημέρες του Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.