Προκήρυξη εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Σας γνωρίζουμε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων και την 
προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την 
εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και  Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ..

Σχέδιο αίτησης με τις οδηγίες για τις εξετάσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.vis.auth.gr).
Eπισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την πρώτη περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση. χωρίς καμία εξαίρεση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά .

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.