Μετάθεση ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (ΠΔΒ), λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας της Covid-19, αποφάσισε και όρισε νέες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της Α` φάσης του.
Συγκεκριμένα: – η Α ́ φάση του ΠΔΒ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στις 9.30 πμ΄, – οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.pdbio.pev.gr) θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, – οι δηλώσεις των σχολείων προς τις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης θα αποσταλούν μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

-Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.