1ος Πανελλήνιος διαγωνισμός τοπικής ιστορίας με τίτλο: Μαθητές-πρεσβευτές πολιτισμού: οι μαθητές μας ξεναγούν στα μνημεία του τόπου τους

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη τον 1ου Πανελλήνιου διαγωνισμού τοπικής ιστορίας με τίτλο: Μαθητές-πρεσβευτές πολιτισμού: οι μαθητές μάς ξεναγούν στα μνημεία του τόπου τους από το ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή».

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την τοπική Ιστορία.

Η αίτηση συμμετοχής των μαθητών πρέπει να υποβληθεί έως την 15η Φεβρουαρίου 2022 ενώ οι τελικές εργασίες των μαθητών πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word και powerpoint στο lykeio@erasmios.gr έως την 31η Μαρτίου 2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.