Μαθητικός Διαγωνισμός – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 3»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 3», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) όλων των τάξεων, σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2021-22.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.