5ος πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός με τίτλο Bravo Schools «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο»

Σας ενημερώνουμε ό,τι τo QualityNet Foundation στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης  Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση του 5ου πανελλήνιου  σχολικού διαγωνισμού με τίτλο Bravo Schools «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», για  τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.  

O συγκεκριμένος διαγωνισμός Bravo Schools (www.bravoschools.gr) εντάσσεται στην  πρωτοβουλία “in action for a better world-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο” υλοποιείται  σε συνεργασία με το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου (World’s Largest Lesson – αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και την UNESCO σε  διεθνές επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών  προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.